GVS-advies over 2 doravirine bevattende geneesmiddelen (Pifeltro® en Delstrigo®) bij de behandeling van hiv-1 infectie

Zorginstituut Nederland beoordeelt op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport of Pifeltro® en Delstrigo® in aanmerking komen voor opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

2 geneesmiddelen op basis van doravirine

Doravirine is een nieuw antiretroviraal middel behorend tot de groep van de non-nucleoside reverse-transcriptaseremmers (NNRTI’s).
Recentelijk zijn 2 geneesmiddelen met doravirine geregistreerd. Het gaat om Pifeltro® (een enkelvoudige preparaat met doravirine) en Delstrigo® (een vast combinatiepreparaat met doravirine, lamivudine en tenofovir disoproxil fumaraat).

Indicatie waarvoor de middelen zijn geregistreerd

Pifeltro®, in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen, is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen die met hiv-1 besmet zijn zonder aanwijzingen uit het verleden of heden voor resistentie tegen de NNRTI-klasse.

Delstrigo® is aangewezen voor de behandeling van volwassenen die met hiv-1 besmet zijn zonder aanwijzingen uit het verleden of heden voor resistentie tegen de NNRTI-klasse, lamivudine of tenofovir.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: Human immunodeficiency virus (HIV) disease (B20-B24).

Planning

Start dossier

12 februari 2019
Start technische consultatie maart 2019
Bespreking in de Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) nog te bepalen
Publicatie nog te bepalen

Betrokken partijen

Fabrikant: Merck Sharp & Dohme B.V