GVS-advies 4 componenten meningokokken B (4CMenB) vaccin (Bexsero®)

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport beoordeelt het Zorginstituut het 4 componenten meningokokken B vaccin voor actieve immunisatie van patiënten met complementdeficiëntie of (functionele) hypo-/ asplenie tegen invasieve meningokokkenziekte veroorzaakt door Neisseria meningitidis groep B.

Indicatie waarvoor het middel is geregistreerd

Bexsero® is geïndiceerd voor actieve immunisatie tegen invasieve meningokokkenziekte veroorzaakt door Neisseria meningitidis groep B bij volwassenen en kinderen vanaf 2 maanden oud.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: A39

Voor informatie

Annemieke van der Waal
Telefoon: 06 - 12 00 17 28
E-mail: AWaal@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie

Start dossier

5 juni 2019
1e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 28 oktober 2019
Start technische consultatie 31 oktober 2019
2e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 25 november 2019
Behandeling concepteindproduct ACP nog niet bekend
Verwachte publicatie december 2019

Betrokken partijen

  • GlaxoSmithKline (GSK)
  • Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK) - secties kinderhematologie en sectie pediatrische infectieziekten en immunologie
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) – differentiaties infectieziekten, hematologie en immunologie
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Nederlandse Meningitis Stichting
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)