Zinnige Zorg Implanteerbare Cardioverter-Defibrilatoren (ICD) (verdiepingsfase)

Patiënten die geïndiceerd worden voor de primaire preventie van een plotselinge hartdood komen in aanmerking voor de implantatie van een implanteerbare cardioverter-defibrillator (hierna: ICD). Diverse partijen in de zorg vermoeden dat de doelmatigheid van de plaatsing van ICD’s in belangrijke mate verbeterd kan worden, maar niet bekend is op welke wijze. De reden hiervoor is dat op dit moment de voor een ICD in aanmerking komende patiëntenpopulatie mogelijk een andere is dan de patiënten die in de landmark studies, die ten grondslag liggen aan de vigerende richtlijnen, zijn geïncludeerd.

Onderzoeksvoorstel Dutch Outcome in ICD Therapy (hierna: DO-IT)

Het onderzoeksvoorstel Dutch Outcome in ICD Therapy (hierna: DO-IT) moet bijdragen aan zowel de kwaliteit als de kosteneffectiviteit van cardiologische zorg en goede toekomstige pakketkeuzes.

Het betreft:

  • een prospectief onderzoek naar de identificatie van risicofactoren voor het geen baat hebben bij de plaatsing van een ICD ter voorkoming van plotselinge hartdood door middel van de ontwikkeling van twee ‘prediction rules’ en;
  • waarop, wanneer uitkomsten van het onderzoek hiertoe aanleiding geven, een klinische leidraad als aanvulling op de Europese richtlijn gebaseerd kan worden.

Het onderzoeksvoorstel is voor de verkrijging van een subsidie ingediend bij ZonMw. De subsidie is op 9 oktober 2013 op basis van een positief oordeel van de commissie DoelmatigheidsOnderzoek door ZonMw toegekend.

Ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek dient ook een dataregistratie te worden opgezet en een kosteneffectiviteitsonderzoek te worden verricht. Het Zorginstituut draagt bij aan de kosten van het opzetten van de dataregistratie en het verrichten van het kosteneffectiviteitsonderzoek.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: IX I47-I49

Wat voorafging

Deze verdieping is een vervolg op de doorlichting van het ICD-10 domein “Hart- en vaatstelsel” (IX I00-I99). In de screeningsfase zijn drie onderwerpen geselecteerd voor nadere verdieping. Naast Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) zijn  dat Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en Pijn op de Borst.

Voor informatie

mw. L. Koenraadt
(020) 797 8283

Planning

  • Start dossier: oktober 2014
  • Publicatie: juli 2019

Betrokken partijen

  • Academisch Medisch Centrum (AMC)
  • Hart & Vaatgroep
  • Nederlandse Hartstichting
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • ZonMW
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)