Standpunt transcatheter aortaklepvervanging (TAVI) bij patiënten met ernstige symptomatische aortaklepstenose

Zorginstituut Nederland vervult in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) de functie van pakketbeheerder. Dit houdt onder meer in dat het Zorginstituut aan de hand van de geldende wetgeving en regelgeving beoordeelt welke zorg vergoed kan worden uit het basispakket. Een van de behandelingen waarvoor het Zorginstituut op dit moment zo’n beoordeling doet, is transcatheter aortaklepvervanging (TAVI) bij patiënten met ernstige symptomatische aortaklepstenose.

Effectiviteit TAVI beoordelen

In 2011 heeft het Zorginstituut (voorheen CVZ) het standpunt ingenomen dat TAVI bij patiënten met ernstige symptomatische aortaklepstenose en een onaanvaardbaar hoog operatierisico, zorg conform de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ is. Met andere woorden dat de behandeling effectief is. Daarmee behoort TAVI voor deze patiëntengroep tot het verzekerde pakket. Er is echter mogelijk sprake van een van indicatieverruiming. Dit wil zeggen dat ook patiënten met een ander operatierisico TAVI krijgen aangeboden. Het Zorginstituut beoordeelt of TAVI bij deze indicatie(s) ook voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en daarmee tot het verzekerde pakket behoort.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: I35

Voor informatie

Alwin Schierenberg
E-mail: ASchierenberg@zinl.nl
Telefoon: 06 – 20 72 00 74

Planning

Processtap Datum
Start dossier augustus 2018
1e bijeenkomst met betrokken partijen (scopingsbijeenkomst) oktober 2018
1e bespreking concept-standpunt Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) juli 2019
2e bijeenkomst met betrokken partijen eind september 2019
Consultatie partijen over de inhoud van het concept-standpunt medio oktober 2019
2e bespreking concept-standpunt Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 2 december 2019
Bespreking concept-standpunt Adviescommissie Pakket (ACP) 28 augustus 2020
Definitieve vaststelling standpunt door de RvB van het Zorginstituut 2e helft 2020*

* De oorspronkelijke vaststellingsdatum die gepland stond voor het voorjaar van 2020, is verschoven vanwege benodigd overleg met betrokken partijen en gewenst advies van de ACP.

Betrokken partijen

  • Harteraad
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)