Standpunt transcatheter aortaklepvervanging (TAVI) bij patiënten met ernstige symptomatische aortaklepstenose

Zorginstituut Nederland vervult in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) de functie van pakketbeheerder. Dit houdt onder meer in dat het Zorginstituut aan de hand van de geldende wetgeving en regelgeving beoordeelt welke zorg vergoed kan worden uit het basispakket. Een van de behandelingen waarvoor het Zorginstituut op dit moment zo’n beoordeling doet, is transcatheter aortaklepvervanging (TAVI) bij patiënten met ernstige symptomatische aortaklepstenose.

Effectiviteit TAVI beoordelen

In 2011 heeft het Zorginstituut (voorheen CVZ) het standpunt ingenomen dat TAVI bij patiënten met ernstige symptomatische aortaklepstenose en een onaanvaardbaar hoog operatierisico, zorg conform de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ is. Met andere woorden dat de behandeling effectief is. Daarmee behoort TAVI voor deze patiëntengroep tot het verzekerde pakket. Er is echter mogelijk sprake van een van indicatieverruiming. Dit wil zeggen dat ook patiënten met een ander operatierisico TAVI krijgen aangeboden. Het Zorginstituut beoordeelt of TAVI bij deze indicatie(s) ook voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en daarmee tot het verzekerde pakket behoort.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: I35

Voor informatie

Alwin Schierenberg
E-mail: ASchierenberg@zinl.nl
Telefoon: 06 – 20 72 00 74

Planning

Start dossier augustus 2018
Overleg met betrokken partijen (scopingsbijeenkomst) oktober 2018
Behandeling Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) juni 2019
Start externe consultatie juni 2019
2e Raadpleging WAR (onder voorbehoud) augustus 2019
Publicatie Standpunt augustus 2019

Betrokken partijen

  • Harteraad
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)