Standpunt navigatie bronchoscopietechnieken

Zorginstituut Nederland vervult in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) de functie van pakketbeheerder. Onderdeel van deze functie is dat wij beoordelen of zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Het Zorginstituut gaat beoordelen of navigatie bronchoscopietechnieken bij patiënten die verdacht worden van longkanker voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en of deze zorg definitief opgenomen kan worden in het basispakket van de zorgverzekering.

Navigatie bronchoscopietechnieken

Navigatie bronchoscopie is een nieuwe 3D-navigatietechniek die gebruikt kan worden om een biopt te nemen van verdachte noduli (knobbels), die zich in het buitenste deel van de long bevinden. Op basis van het biopt kan worden vastgesteld of het longkanker betreft.

Met behulp van de huidige technieken kunnen deze noduli niet bereikt worden en worden de patiënten mogelijk onterecht behandeld. De navigatie bronchoscopietechnieken worden momenteel uitgevoerd in 1 ziekenhuis.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: C34 maligne neoplasma van bronchus en long.

Voor informatie

Contactpersoon: Barbara Blekkenhorst
E-mail: bblekkenhorst@zinl.nl

Planning

Planning van het standpunt
Processtap Datum
Start dossier januari 2021
Start consultatie december 2021
Bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) februari 2022
Publicatie standpunt februari 2022

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Patiëntenvereniging Longkanker Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)