Standpunt hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma (herbeoordeling)

Wat zijn de resultaten van hooggebergtebehandeling voor patiënten met ernstig ongecontroleerd (refractair) astma? Zijn deze bewezen beter dan bij een behandeling op zeeniveau in Nederland? Zorginstituut Nederland werkt aan een standpunt hierover. De publicatie hiervan staat gepland in het najaar van 2019.

Behandeling in het Zwitserse Davos

Hooggebergtebehandeling van ernstig refractair astma vindt plaats in het Zwitserse Davos. In Nederland is klinische behandeling op zeeniveau mogelijk voor patiënten met deze chronische aandoening. Het standpunt van het Zorginstituut zal antwoord bieden op de vraag of hooggebergtebehandeling tot het basispakket moet blijven behoren voor mensen met ernstig refractair astma.

Een 2e standpunt

Het is de 2e keer dat het Zorginstituut een standpunt uitbrengt over de vraag of hooggebergtebehandeling in Davos tot het basispakket moet blijven behoren. Het 1e standpunt dateert uit 2014. Over de groep patiënten met ernstig, ongecontroleerd astma kon toen geen uitspraak worden gedaan. De medische meerwaarde ervan ten opzichte van behandeling op zeeniveau kon voor deze groep patiënten niet worden aangetoond. Met zijn standpunt oordeelde het Zorginstituut dat hooggebergtebehandeling voor de groep ‘overige mensen met astma’ niet onder verzekerde zorg valt.

Standpunt behandeling van (ernstig) astma in het hooggebergte - 15 december 2014

Behandeling op zeeniveau

Kinderen en volwassenen met ernstig refractair astma kregen de hooggebergtebehandeling de afgelopen jaren nog wel vergoed. Dit is gebeurd op voorwaarde dat onderzoek zou worden gedaan naar de medische meerwaarde op langere termijn van deze behandeling ten opzichte van het aanbod op zeeniveau in Nederland. Met patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is toen afgesproken dat het Zorginstituut in de 1e helft van 2018 een standpunt zou innemen over langetermijneffecten, op basis van de onderzoeksresultaten die dan beschikbaar zouden zijn. Het onderzoek onder leiding van Long Alliantie Nederland (LAN) was medio 2018 echter nog niet afgerond. De veldpartijen vroegen het Zorginstituut om pas eind 2019 met de nieuwe beoordeling te starten. Dit verzoek is afgewezen.

Resultaten worden meegewogen

Eind 2018 is het Zorginstituut met zijn werkzaamheden gestart om een standpunt te kunnen bepalen. De veldpartijen kunnen gedurende de looptijd van dit proces nog resultaten indienen van het lopende onderzoek. Deze worden dan meegewogen. Naast het onderzoek van de LAN, worden internationale studies door het Zorginstituut meegewogen om te kunnen vaststellen of hooggebergtebehandeling voor kinderen en volwassenen met ernstig, ongecontroleerd astma geldt als effectieve zorg ten opzichte van een behandeling op zeeniveau.

Voor informatie

Angeli van der Zwaag
Telefoon: 06 - 53 11 45 94
E-mail: AZwaag@zinl.nl

Planning

Start dossier november 2018
Bespreking in de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) 3 juni 2019
Consultatie betrokken partijen juni 2019
Eventueel 2e bespreking in de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) oktober 2019
Publicatie standpunt najaar 2019

Betrokken partijen

  • Long Alliantie Nederland (LAN)
  • Longfonds
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Vereniging Nederland Davos (VND)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)