GVS-advies natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) bij de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut of het geneesmiddel natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een extramuraal geneesmiddel (geneesmiddel op recept van een arts verkrijgbaar bij de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister voor Medische Zorg. De minister besluit uiteindelijk of het geneesmiddel wel of niet vergoed wordt uit het basispakket.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) is geïndiceerd voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen. Hyperkaliëmie is een elektrolytstoornis die wordt gekenmerkt door een te hoog gehalte kalium in het bloed. Lokelma® is een poeder voor suspensie en bevat per sachet 5 of 10 g natriumzirkoniumcyclosilicaat.

Meer informatie

Voor informatie over deze beoordeling kan een e-mail worden gestuurd naar:

Ly Tran
Email: warcg@zinl.nl

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: E87.5 Hyperkaliëmie

Planning

Planning van de beoordeling door het Zorginstituut
Processtap Datum

Start dossier

juli 2020
1e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) augustus 2020
Start technische consultatie september 2020
Update september 2020: Het Zorginstituut wacht op de consultatie van de belanghebbende partijen. Die is naar verwachting in november 2020 afgerond. Daarna kan het Zorginstituut de beoordeling voortzetten.
2e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) december 2020
Advies aan de minister voor Medische Zorg naar verwachting december 2020

Betrokken partijen

 • Astra Zeneca
 • Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
 • Nierstichting
 • Diabetesvereniging Nederland (DVN)
 • Hartstichting
 • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)