GVS-advies rivaroxaban (Xarelto®) uitbreiding bijlage 2 voorwaarden

Het Zorginstituut beoordeelt of rivaroxaban (Xarelto®) in aanmerking komt voor uitbreiding van de bijlage 2 voorwaarde. Rivaroxaban (Xarelto®) is al opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor verschillende indicaties. Deze zijn beschreven op de zogenaamde bijlage 2. Alleen de indicaties die daar genoemd zijn, worden vergoed. De fabrikant vraagt nu om een uitbreiding van de indicaties.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

De preventie van atherotrombotische complicaties bij volwassen patiënten met coronaire hartziekte (CHZ) of symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (PAV) met een verhoogd risico op ischemische events.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de ICD-10 code: I25.0.

Voor informatie

Pauline Pasman
E-mail: PPasman@zinl.nl
Telefoon: 06 - 15 04 85 68

Planning

Start dossier oktober 2018
1e Bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 26 november 2018
Start technische consultatie 30 november 2018
2e Bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 28 januari 2019
Publicatie GVS-advies januari/februari 2018

Betrokken partijen

  • Bayer
  • Harteraad
  • Nederlandse vereniging voor cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse vereniging voor vaatchirurgie (NVVV)
  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)