GVS-advies nintedanib (Ofev®) bij de behandeling van volwassenen met progressief fibroserende interstitiële longziekten, anders dan idiopathische pulmonale longfibrose

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt Zorginstituut Nederland of nintedanib (Ofev®) voor de behandeling van volwassenen met progressief fibroserende interstitiële longziekten, anders dan idiopathische pulmonale longfibrose, opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een extramuraal geneesmiddel (geneesmiddel op recept van een arts verkrijgbaar bij de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister voor Medische Zorg. De minister besluit uiteindelijk of het geneesmiddel wel of niet vergoed wordt uit het basispakket.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Ofev® is een zachte capsule die nintedanib (als esilaat) bevat en die beschikbaar is in 2 sterktes: 100 en 150 mg. De vergoeding wordt in dit geval gevraagd voor de behandeling van volwassenen met progressief fibroserende interstitiële longziektes (PF-ILDs), anders dan idiopathische pulmonale longfibrose (IPF). PF-ILDs zijn longziektes waarbij de ruimte tussen de longblaasjes is aangetast. Door fibrose van de longen ontstaan er ademhalingsproblemen.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Alleen extramurale geneesmiddelen die zijn opgenomen in het GVS worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lijst waarop de geneesmiddelen in het vergoedinssysteem worden geplaatst. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A. Voor deze geneesmiddelen kan een vergoedingslimiet gelden. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B. Voor de geneesmiddelen op deze lijst geldt geen vergoedingslimiet. 

Middelen op de lijsten 1A en 1B kunnen daarnaast op bijlage 2 zijn geplaatst. Dit houdt in dat er extra voorwaarden aan de vergoeding zijn gesteld. Bijvoorbeeld als bij de geregistreerde indicatie niet de gehele patiëntengroep, maar slechts een deel van patiënten voor vergoeding van een middel in aanmerking komt.

Voor nintedanib (Ofev®) vraagt de fabrikant uitbreiding van de bijlage 2-voorwaarden. De huidige voorwaarde voor het gebruik van nintedanib is uitsluitend voor de behandeling van idiopathische pulmonale fibrose (IPF) bij volwassenen. De fabrikant vraagt nu ook vergoeding voor de behandeling van volwassenen met progressief fibroserende interstitiële longziektes (PF-ILDs).

Meer informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u contact opnemen met:

Annemieke van der Waal

E-mail: warcg@zinl.nl

ICD-10-code

Omdat er verschillende longziekten onder de groep PF-ILDs vallen, heeft dit dossier betrekking op verschillende ICD-10-codes. De belangrijkste zijn:

 •  J84 Andere interstitiële pulmonaire ziekten
 •  J67 Hypersensitiviteitspneumonitis
 •  M05.1/J99.0 Reumatoïde artritis gerelateerde (RA)-ILD
 •  M34.8/J99.1 Systemische sclerose gerelateerde (SSc)-ILD
 •  D86.0 Sarcoïdose van de longen

Planning

Planning van de beoordeling door het Zorginstituut
Processtap Datum

Start dossier

september 2020
1e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 26 oktober 2020
Start consultatie eind oktober/begin november 2020
2e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 23 november 2020
Advies aan de minister voor Medische Zorg naar verwachting december 2020

Betrokken partijen

 • Boehringer Ingelheim B.V.
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose – Sectie Interstitiële Longziekten (NVALT-SIL)
 • Zorgverzekeraars Nederland
 • Longfibrose Patiëntenvereniging
 • Nationale Vereniging voor Lupus, APS, Sclerodermie en MCTD (NVLE)
 • Sarcoïdose.nl