Evaluatie standpunt 2014 en convenant 2017 invasieve behandeling varices

Het evaluatieprogramma is in 2020 gestart met een evaluatie van het ‘Standpunt invasieve behandeling van varices (spataderen): wanneer te verzekeren basiszorg?’ uit 2014. In de evaluatie wordt de ontwikkeling in kosten en volumes in de periode 2012-2019 geëvalueerd. Ook wordt bekeken of het convenant dat door partijen in 2017 is opgesteld bij het standpunt voldoende handvatten biedt in de praktijk. En of het voor burgers duidelijk is wanneer zij wel of niet voor vergoeding in aanmerking komen. Naar verwachting wordt de eindrapportage in juni 2021 opgeleverd.

Aanleiding en doel

Dit evaluatieonderzoek is opgenomen in het evaluatieprogramma, omdat de vergoeding van invasieve varicesbehandelingen al sinds het ontstaan van marktwerking een terugkomend onderwerp is bij duiden binnen Zorginstituut Nederland (hiervoor CVZ). Het Zorginstituut heeft in 2006 voor het eerst een standpunt uitgebracht. Het laatste standpunt is uitgebracht in 2014 en daarna zijn er in 2017 afspraken vastgelegd in een convenant door partijen.

Het beoogde effect van het standpunt en de afspraken in het convenant uit 2017 is dat er duidelijkheid en uniformiteit is over wat wel en niet vergoed wordt aan burgers vanuit het basispakket voor een invasieve behandeling van varices. Zodat het standpunt in de praktijk op een juiste en eenduidige manier wordt uitgelegd en toegepast.

Het Zorginstituut wil weten of de laatste interventies geresulteerd hebben in het beoogde effect. 

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: I83.

Voor informatie

Contactpersoon: Iris Smit
E-mail: ismit@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie van de eindrapportage
Start dossier juli 2020
Consultatie partijen juni/juli 2021
Naar verwachting publicatie juli/augustus 2021

Betrokken partijen

  • Harteraad
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV)
  • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie (NVdV) 
  • Dutch College of Phlebology (DCoP)