Evaluatie GVS-adviezen Trimbow® (aërosol combinatiepreparaat) en Trelegy Ellipta® (droog poeder inhalator combinatiepreparaat) bij COPD

In 2017 en in 2018 heeft het Zorginstituut de GVS-adviezen over Trimbow® en Trelegy Ellipta® uitgebracht. Op dit moment volgt het Zorginstituut het gebruik van Trimbow® en Trelegy Ellipta® voor de behandeling van bepaalde groepen patiënten met COPD. Vanaf het moment dat Mometasone als triple combinatie voorgeschreven wordt, zal ook dit middel ook onderdeel worden van deze evaluatie.

Evaluatie gebruik Trimbow® en Trelegy Ellipta®

De conclusie van de 1e tussenmeting is dat in het jaar 2018 het aantal COPD-patiënten dat ICS plus LABA plus LAMA gebruikt, ofwel als afzonderlijke geneesmiddelen ofwel als combinatiepreparaten, niet is toegenomen ten opzichte van de jaren ervoor. Op basis hiervan is de voorlopige conclusie dat er geen signalen zijn van ongepast gebruik van deze geneesmiddelen.

Planning

Het Zorginstituut voert in november 2020 een 2e tussenmeting uit. Afhankelijk van de resultaten besluiten we over de voorzetting van deze evaluatie.