Dossier Hooggebergtebehandeling

Op deze pagina is alle beschikbare documentatie te vinden die te maken heeft met het standpunt hooggebergtebehandeling.

Zorginstituut Nederland heeft op 10 december 2019 een negatief standpunt ingenomen over de meerwaarde van hooggebergtebehandeling voor mensen met ernstig oncontroleerbare astma in vergelijking met longrevalidatie (op zeeniveau). Als gevolg hiervan wordt hooggebergtebehandeling in Davos sinds eind 2019 niet langer vergoed vanuit het basispakket. Longrevalidatie in het Zwitserse bergdorp wordt wel vergoed. In Nederland zijn er 6 centra waar mensen met ernstig oncontroleerbare astma kunnen worden behandeld. Jaarlijks krijgen honderden mensen longrevalidatie.

Het standpunt over hooggebergtebehandeling heeft tot onbegrip geleid. Dit heeft zich met name heeft toegespitst op het gevolgde proces en de interpretatie door het Zorginstituut van de resultaten van de Refrast-studie naar de meerwaarde van hooggebergtebehandeling.

Publicaties Zorginstituut

Brieven van beroepsgroepen en patiëntenvereniging

Brieven van het Zorginstituut aan beroepsgroepen en patiëntenvereniging

Brieven aan de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport