Advies pneumokokkenvaccinatie voor mensen die door COVID-19 longschade hebben opgelopen

Het Zorginstituut maakt een advies over de vergoeding van pneumokokkenvaccinatie Pneumovax 23® voor mensen die longschade hebben opgelopen door COVID-19. Dit advies volgt uit een eerder advies van de Gezondheidsraad om deze groep voorlopig toe te voegen aan de risicogroepen die op medische indicatie in aanmerking komen voor pneumokokkenvaccinatie. Voor risicogroepen geldt, dat de vaccinatie wordt vergoed uit het basispakket. Om welke groepen het in dit geval gaat, staat in bijlage 2 van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

De staatsecretaris van VWS heeft het advies van de Gezondheidsraad over mensen die longschade hebben opgelopen door COVID-19 overgenomen en heeft het Zorginstituut gevraagd dit verder uit te werken. Het Zorginstituut zal eerst de groep mensen die longschade hebben opgelopen door COVID-19 nader definiëren. Daarna onderzoeken we of en zo ja, hoe deze groep in het GVS kan worden opgenomen. Mogelijk valt de COVID-19-groep onder een risicogroep die al in het GVS is opgenomen en hoeft er niets aangepast te worden. Als dat niet het geval is, moet er een voorlopige toevoeging aan voorwaarden in bijlage 2 komen.