Advies paramedische zorg bij nazorg en ondersteuning van revalidatie voor mensen die genezen zijn van COVID-19

Het Zorginstituut maakt een advies over de vergoeding uit het basispakket van paramedische zorg voor patiënten die herstellen van COVID-19. De lichamelijke achteruitgang kan na de ziekte zeer ernstig zijn. De verwachting is dat daardoor in de komende weken en maanden een grote groep herstelde COVID-19-patiënten nazorg of ondersteuning van hun revalidatie nodig hebben.

Paramedische zorg

Bij nazorg en revalidatie kan paramedische zorg worden ingezet, bijvoorbeeld fysio- of oefentherapie, diëtetiek en ergotherapie. Dat geldt ook voor COVID-19-patiënten. Paramedische zorg kan plaatsvinden in de eerste lijn of tweede lijn. Voor zorg in de eerste lijn is zorg geen verwijzing nodig, hoewel in veel gevallen de huisarts of een behandelend medisch specialist in het ziekenhuis de indicatie voor deze zorg zal aangeven. Paramedische zorg in de tweede lijn maakt onderdeel uit van de medisch-specialistische zorg, waarvoor wel een verwijzing nodig is, bijvoorbeeld van een van medisch specialisten in het ziekenhuis die de patiënt behandelen. In de tweede lijn wordt paramedische zorg als onderdeel van de medisch- specialistische zorg helemaal vergoed uit het basispakket, maar in de eerste lijn is de vergoeding beperkt. Daarom beoordeelt het Zorginstituut of er veranderingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) nodig zijn om de juiste nazorg en revalidatie op de juiste plek te kunnen bieden aan patiënten die herstellen van COVID-19.

Advies

Op basis van de bevindingen brengt het Zorginstituut een advies uit aan de minister van VWS. In dit advies beantwoorden wij de volgende vragen:

  • Is de huidige vergoeding voor paramedische zorg passend om patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt van de benodigde (na)zorg te voorzien?
  • Als het antwoord op de eerste vraag nee is: voor welke groep patiënten is de vergoeding niet passend? Hoe kan deze groep worden afgebakend en hoe kan de eventuele vergoeding voor deze groep worden vormgegeven?
  • Wat zijn de verwachte financiële gevolgen van een eventuele uitbreiding van de vergoeding?
  • Op welke manier zou een eventuele uitbreiding van de vergoeding gecombineerd kunnen worden met onderzoek naar de effectiviteit van paramedische zorg bij revalidatie na COVID-19?