Consultaties Farmacotherapeutisch Kompas

Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is dé website met adviezen over het gebruik van geneesmiddelen. De teksten komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de Commissie Farmacotherapeutisch Kompas van Zorginstituut Nederland en worden ter consultatie voorgelegd aan de registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. 

Lopende consultaties

Op dit moment zijn er geen consultaties.

Procedure

Consultatieprocedure teksten Farmacotherapeutisch Kompas