Consultaties Farmacotherapeutisch Kompas

Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is dé website met adviezen over het gebruik van geneesmiddelen. De teksten komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de Commissie Farmacotherapeutisch Kompas van Zorginstituut Nederland en worden ter consultatie voorgelegd aan de registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. 

Lopende consultaties

Registratiehouders van de in de teksten genoemde geneesmiddelen kunnen tot en met 31 december 2023 reageren op de volgende concepttekst: 

Procedure

Consultatieprocedure teksten Farmacotherapeutisch Kompas