Zinnige Zorg voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met diepe veneuze trombose of longembolie.

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten met diepe veneuze trombose of longembolie nog beter kan. Om dit nader te onderzoeken nemen we het gehele zorgtraject onder de loep, vanuit het gezichtspunt van de patiënt.

In het verdiepende onderzoek gaan we nader in op:

 • de diagnostiek, behandeling en (secundaire) preventie van diepe veneuze trombose in been of arm en longembolie.

Sinustrombose, trombose bij kinderen en trombose niet gelokaliseerd in de extremiteiten vallen buiten het onderzoek.

In de verdiepingsfase gaan we onder andere na:

 • wat als goede zorg staat beschreven in de kwaliteitsstandaarden (richtlijnen);
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de patiënt wordt ervaren.

De resultaten van het onderzoek beschrijft het Zorginstituut in een ‘verbetersignalement’. Op basis hiervan kunnen de betrokken partijen de verbeteringen in de volgende fase van het project (implementatiefase) uitvoeren.

Startbijeenkomst verdiepingsfase

Op 28 mei 2019 vond de startbijeenkomst van het project plaats. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen systematisch het zorgtraject van de patiënt doorgenomen. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Diepe veneuze trombose en longembolie 28 mei 2019

De partijen hebben op basis van hun ervaring in de praktijk aangegeven waar het zorgtraject beter kan. Deze suggesties staan in het verslag van de bijeenkomst. De inbreng is gebundeld in thema’s (zogenaamde work packages) binnen het zorgtraject. Per thema worden onderzoeksvragen opgesteld. Deze kunnen worden beantwoord door middel van o.a. data-analyses, statusonderzoek of interviews. Het onderzoek (door Zorginstituut of externe partijen) levert dan informatie over delen van het zorgtraject waar de zorg mogelijk zinniger kan.

Achtergrondinformatie

De verdiepingsfase is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg Bloed- en immuunziekten’. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen het onderwerp ‘Diepe veneuze trombose en longembolie’ geselecteerd. De onderbouwing voor deze keuze is te lezen in het screeningsrapport.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Bloed- en immuunziekten

Dit rapport is aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Voor informatie

Contactpersoon: Ingrid van Hoogstraten (projectleider)
E-mail: ihoogstraten@zinl.nl
Telefoon: 06 - 12 41 43 11

TijdlijnEen overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase en de voorafgaande screeningfase.

Betrokken partijen

 • Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT)
 • Harteraad
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nationale Vereniging voor LUPUS, APS, Sclerodermie en MCTD (NVLE)- commissie Lupus/APS
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Trombosestichting
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)