Pakketadvies sluisgeneesmiddel emicizumab (Hemlibra®) als routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten met ernstige hemofilie A zonder remmers

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel emicizumab (Hemlibra®) als routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten met ernstige hemofilie A zonder remmers.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft emicizumab voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Dit houdt in dat het middel expliciet is uitgesloten van vergoeding vanuit het basispakket totdat:

  • het Zorginstituut een positief advies heeft uitgebracht;
  • er waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: D66 (erfelijke factor VIII-tekort).

Voor informatie

Contactpersoon: Jolanda de Boer
E-mail: jboer@zinl.nl

Planning

Start dossier mei 2019
1e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 22 juli 2019
De fabrikant heeft na de bespreking in de WAR een zogenaamde klokstop aangevraagd om aanvullende gegevens toe te voegen aan het dossier. Hiermee is de beoordeling door het Zorginstituut 'on hold' gezet. Wanneer de gegevens aangeleverd zijn gaat het Zorginstituut verder met de beoordeling en kan ook de planning weer worden aangevuld.
2e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) oktober 2019
Behandeling in de Adviescommissie Pakket (ACP) december 2019
Publicatie advies januari/februari 2020

Betrokken partijen

  • Roche Nederland B.V.
  • Nederlandse Vereniging voor Hemofilie Behandelaars (NVHB)
  • Nederlandse Vereniging voor Hemofilie-Patiënten (NVHP)
  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV) werkgroep farmacie
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)