Pakketadvies sluisgeneesmiddel emicizumab (Hemlibra®) als routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten met ernstige hemofilie A zonder remmers

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel emicizumab (Hemlibra®) als routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten met ernstige hemofilie A zonder remmers.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft emicizumab voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Dit houdt in dat het middel expliciet is uitgesloten van vergoeding vanuit het basispakket totdat:

  • het Zorginstituut een positief advies heeft uitgebracht;
  • er waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: D66 (erfelijke factor VIII-tekort).

Voor informatie

Contactpersoon: Jolanda de Boer
E-mail: jboer@zinl.nl

Planning

Start dossier mei 2019
Bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) juli 2019
Behandeling in de Adviescommissie Pakket (ACP) september 2019
Publicatie advies oktober 2019

Betrokken partijen

  • Roche Nederland B.V.
  • Nederlandse Vereniging voor Hemofilie Behandelaars (NVHB)
  • Nederlandse Vereniging voor Hemofilie-Patiënten (NVHP)
  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV) werkgroep farmacie
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)