GVS-beoordeling ferrimaltol (Ferracru®) bij de behandeling van ijzergebrek bij volwassenen

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut of ferrimaltol (Ferracru®) voor de behandeling van volwassenen met ijzergebrek opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een extramuraal geneesmiddel (geneesmiddel op recept van een arts verkrijgbaar bij de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister voor Medische Zorg. De minister besluit uiteindelijk of het geneesmiddel wel of niet vergoed wordt uit het basispakket.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Ferracru® bevat 30 mg ijzer (als ferrimaltol) per capsule. Vergoeding wordt gevraagd voor de behandeling van volwassenen met milde tot matig ernstige ijzerdeficiëntie anemie, die eerder hebben gefaald op orale ferro (Fe2+) ijzerpreparaten, vanwege onvoldoende effectiviteit of intolerantie.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Alleen extramurale geneesmiddelen die zijn opgenomen in het GVS worden vergoed vanuit het basispakket. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lijst waarop ze worden geplaatst.

Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A. Hierbij kan een vergoedingslimiet gelden. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet. Er kunnen ook nog nadere voorwaarden aan de vergoeding worden gesteld. In dat geval wordt een middel ook op bijlage 2 geplaatst.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: D50.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u contact opnemen met:

Ly Tran, plaatsvervangend secretaris Wetenschappelijke Adviesraad, Commissie Geneesmiddelen (WAR CG).

E-mail: warcg@zinl.nl

Planning

Planning van de beoordeling
Stap in het proces Datum
Start dossier januari 2021
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 22 februari 2021
Start consultatie februari/maart 2021

Tweede bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

29 maart 2021
Publicatie advies aan de minister voor Medische Zorg april 2021

Betrokken partijen

  • Norgine BV
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Patiënten federatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)