GVS-advies uitbreiding bijlage 2 voorwaarden tolvaptan (Jinarc®) bij patiënten met autosomaal dominante polycysteuze nierziekte

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft Zorginstituut Nederland gevraagd om te beoordelen of de bijlage 2 voorwaarden van tolvaptan (Jinarc®) moeten worden uitgebreid.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Momenteel wordt tolvaptan (Jinarc®) uitsluitend vergoed bij volwassen patiënten met autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD) met chronische nierziekte (CKD) in stadium 1 tot en met 3a. De huidige aanvraag gaat over uitbreiding van de nadere indicatievoorwaarden naar CKD stadium 3b.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: Q61.2

Voor informatie

Pauline Pasman
E-mail: PPasman@zinl.nl
Telefoon: 06 - 15 04 85 68

Planning

Start dossier

februari 2019
Bespreking in Wetenschappelijke Adviesraad 25 maart 2019
Publicatie april 2019

Betrokken partijen

  • Nederlandse federatie voor Nefrologie (NfN)
  • Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN)
  • Otsuka
  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)