GVS-advies pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) bij de behandeling van blaaspijnsyndroom (BPS) gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut of het geneesmiddel pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) bij de behandeling van blaaspijnsyndroom gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Een extramuraal geneesmiddel (medicijn uit de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut hierbij. De uiteindelijke beslissing over wel of geen opname in het basispakket ligt bij de minister voor Medische Zorg en Sport.

Aangepaste werkwijze geneesmiddelbeoordelingen en vergaderingen WAR - Commissie Geneesmiddelen vanwege het covid-19 virus.

Zie voor meer informatie de pagina van de 'Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)'.

Geregistreerde indicatie

Pentosanpolysulfaatnatrium (Elmiron®) is geregistreerd voor de behandeling van volwassenen met blaaspijnsyndroom (BPS) gekenmerkt door glomerulaties of Hunner laesies.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: N30.1 interstitiële cystitis (chronisch)

Voor informatie

Vragen over dit dossier kunt u stellen via ons contactformulier.

Planning

Start dossier

maart 2020
1e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 24 maart 2020
Start technische consultatie 27 maart 2020
2e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 20 april 2020
Verwachte publicatie naar verwachting in mei 2020

Betrokken partijen

  • bene-Arzneumittel GmbH
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)