Zinnige Zorg - Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel (screeningsfase)

Op 1 september 2018 is Zorginstituut Nederland gestart met het Zinnige Zorg-project ‘Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel’. Samen met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars onderzoekt het Zorginstituut of diagnostiek, behandeling en begeleiding in de zorg bij ziekten van botspierstelsel en bindweefsel patiëntgericht, effectief en doelmatig worden ingezet. Samen kijken we wat nodig is om de zorg voor patiënten verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden.

Stand van zaken: screeningsfase

Zinnige Zorg-projecten bestaan uit 4 fasen. De eerste fase is de screeningsfase; deze duurt tot augustus 2019. Daarin inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor ziekten van botspierstelsel en bindweefsel welke onderwerpen kansen bieden om de zorg te verbeteren. Waar mogelijk en wenselijk sluiten we aan bij lopende verbetertrajecten.

Bijeenkomst met partijen

Op 19 maart 2019 organiseerde het Zorginstituut een eerste bijeenkomst met de betrokken organisaties om na te gaan waar prioriteiten liggen en samen belangrijke onderwerpen te bepalen. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag eerste bijeenkomst Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel

Het Zorginstituut gaat de besproken onderwerpen verder verkennend onderzoeken.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

ICD-10-code

Het project 'Zinnige zorg - Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel' heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: XIII Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel (M00- M90).

ICD is de afkorting van International Classification of Diseases, de internationaal gehanteerde lijst met ziektes van de World Health Organization (WHO).

Meer informatie

Contactpersoon: Saskia Mahabali (projectleider)
E-mail: smahabali@zinl.nl
Mobiel: 06 - 30 76 91 86

TijdlijnEen overzicht van belangrijke stappen in de screeningfase.