Zinnige Zorg voor mensen met reumatoïde artritis (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met reumatoïde artritis (RA).

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten met reumatoïde artritis (RA) nog beter kan. Om dit nader te onderzoeken nemen we het gehele zorgtraject onder de loep, vanuit het gezichtspunt van de patiënt. Hierbij gaan we onder andere na:

  • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
  • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
  • hoe de zorg door de cliënt wordt ervaren;
  • of de zorg effectief is.

De resultaten van het onderzoek beschrijft het Zorginstituut in een ‘verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken die betrokken partijen hebben gemaakt en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project (implementatiefase) oppakken.

Startbijeenkomst verdiepingsfase

Op 23 januari 2020 organiseerde het Zorginstituut een startbijeenkomst met de partijen die bij de zorg rond RA zijn betrokken. In deze bijeenkomst hebben we samen met deze partijen het zorgtraject van de patiënt doorgenomen. De partijen konden op basis van hun ervaring in de praktijk aangeven waar het zorgtraject beter kan. Deze suggesties komen in het verslag van de bijeenkomst.

Aan de hand van thema’s binnen het zorgtraject stellen we onderzoeksvragen op. Hiermee kan het Zorginstituut doelgericht onderzoek (laten) doen naar delen van het zorgtraject waar de zorg zinniger kan.

Achtergrondinformatie

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met RA is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg - Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel'. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen reumatoïde artritis als onderwerp geselecteerd waarbij de kwaliteit en doelmatigheid van zorg mogelijk beter kan. De onderbouwing voor deze keuze is te lezen in het screeningsrapport.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Saskia Mahabali (projectleider)
E-mail: smahabali@zinl.nl
Mobiel: 06 - 30 76 91 86

TijdlijnEen overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase Reumatoïde artritis en de daaraan voorafgaande screeningfase 'Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel'.