Standpunt kniedistractie bij end-stage knieartrose

Zorginstituut Nederland vervult onder andere voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) de functie van pakketbeheerder. Onderdeel van deze functie is dat het Zorginstituut aan de hand van het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ beoordeelt welke zorg vergoed kan worden uit het basispakket. 

Effectiviteit kniedistractie beoordelen

Het Zorginstituut beoordeelt of een kniedistractie bij patiënten jonger dan 65 jaar met end-stage knieartrose én die een indicatie hebben voor een totale knieprothese, zorg is conform de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Met andere woorden, in deze beoordeling zal getoetst worden of een kniedistractie effectief is en leidt tot het langdurig uitstellen van een totale knieprothese.

Bij een kniedistractie wordt het kniegewricht tijdelijk een klein stukje (5 mm) uit elkaar getrokken met een extern frame (distractor). Dit is een metalen buis die aan weerszijden van de knie wordt geplaatst en met pennen in het boven- en onderbeen wordt vastgezet. Door het tijdelijk uit elkaar trekken van de knie komt er ruimte vrij en wordt het kniegewricht ontlast. Men denkt dat hierdoor het kapotte kraakbeen de kans krijgt zich te herstellen.

Men spreekt van end-stage knieartrose bij patiënten, die ondanks maximale conservatieve behandeling (zoals pijnstilling, fysiotherapie, gewichtsreductie) ernstige klachten en belemmeringen in het dagelijks functioneren houden.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: M17

Voor informatie

Contactpersoon: Desiree Welten
E-mail: dwelten@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie van het standpunt
Stap in proces datum
Start dossier 1 oktober 2019
Scoping PICOT december 2019
Bespreking conceptstandpunt in Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 8 juni 2020
Start bestuurlijke consultatie eind juni 2020
Publicatie najaar 2020

Betrokken partijen

  • Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
  • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
  • Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • ReumaNederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)