Standpunt effectiviteit fysiotherapie en oefentherapie bij lage rugklachten

Zorginstituut Nederland heeft in december 2016 het 'Systeemadvies fysiotherapie en oefentherapie' uitgebracht. In dat advies gaven we aan hoe fysiotherapie en oefentherapie in het basispakket opgenomen zouden kunnen worden. Een van de vervolgstappen van het systeemadvies is dat het Zorginstituut beoordeelt of fysiotherapie en oefentherapie bij lage rugklachten effectieve zorg is.

Effectiviteit fysiotherapie en oefentherapie bij lage rugklachten beoordelen

De minister van VWS heeft het Zorginstituut eerder gevraagd een advies uit te brengen over de inzet van fysiotherapie en oefentherapie bij hernia met motorische uitval. In zijn rapport van 6 maart 2017 heeft het Zorginstituut aangegeven het onderwerp lage rugklachten vanuit een breder perspectief op te pakken. Dat houdt in dat het Zorginstituut voor een aantal aandoeningen van de lage rug eerst beoordeelt of fysiotherapie en oefentherapie effectieve zorg is (voldoet aan het criterium ‘stand van wetenschap en praktijk’). We beoordelen dit voor patiënten met de volgende aandoeningen:

 • lage rugklachten zonder alarmsymptomen (dat wil zeggen: lage rugklachten waarvan is vastgesteld dat de oorzaak bijvoorbeeld geen tumor, wervelbreuk of ontstekingen is);
 • lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) door een hernia en/of een vernauwing van het wervelkanaal (wervelkanaalstenose);
 • herstel na een operatie aan de lage rug.

Over deze aandoeningen brengt het Zorginstituut een standpunt uit. Hierin staat of fysiotherapie en oefentherapie voor de beoordeelde aandoeningen effectief zijn.

Meer informatie

Astrid Chorus
Telefoon:  06-53 12 60 33
E-mail: achorus@zinl.nl

Planning

Start standpunt 1 november 2017
Bijeenkomst met inhoudelijk deskundigen van de betrokken partijen 31 januari 2019
Bestuurlijke consultatie conceptstandpunt februari - maart 2019
Bespreking conceptstandpunt in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) april 2019
Publicatie najaar 2019

Betrokken partijen

 • Koninklijk Nederland Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten ‘de Wervelkolom’
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)