GVS-advies ozanimod (Zeposia®) bij de behandeling van RRMS met actieve ziekte bij volwassenen

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut of ozanimod (Zeposia®) bij de behandeling van RRMS met actieve ziekte bij volwassenen opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een extramuraal geneesmiddel (medicijn uit de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut hierbij. De uiteindelijke beslissing over wel of geen opname in het basispakket ligt bij de minister voor Medische Zorg.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Zeposia® is een harde capsule die ozanimodhydrochloride bevat en die beschikbaar is in 3 sterktes: 0,23 mg, 0,46 mg en 0,92 mg ozanimod. Zeposia® is geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) met actieve ziekte, zoals gedefinieerd aan de hand van klinische kenmerken of kenmerken zichtbaar op beeldvorming.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Alleen extramurale geneesmiddelen die zijn opgenomen in het GVS worden vergoed vanuit het basispakket. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lijst waarop ze worden geplaatst. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A. Hierbij kan een vergoedingslimiet gelden. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.

Voor dit geneesmiddel vraagt de fabrikant om plaatsing op bijlage 1A van het GVS, in het cluster van dimethylfumaraat (Tecfidera®) en teriflunomide (Aubagio®). 

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: G35 Multiple sclerosis.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u contact opnemen met:

Annemieke van der Waal

E-mail: warcg@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie van het advies aan de minister
Stap in het proces Datum

Start dossier

september 2020

1e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

21 september 2020

Start consultatie

21 september 2020

2e Bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

26 oktober 2020
Publicatie advies aan de minister voor Medische Zorg naar verwachting november 2020

Betrokken partijen

  •  Celgene Europe B.V.
  •  Nederlandse vereniging voor Neurologie (NVN)
  •  MS vereniging Nederland
  •  Zorgverzekeraars Nederland