04 maart Verdiepingssessies subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen’

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Na inschrijving ontvangt u uiterlijk 3 werkdagen voor de verdiepingssessie de Webex-link voor deelname.

Op donderdag 4 maart 2021 organiseert het Zorginstituut een aantal online verdiepingssessies bij de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen’. Hierin geven wij toelichting op de eisen die in de subsidieregeling zijn opgenomen. U bent van harte uitgenodigd om voor 1 of meerdere sessies in te schrijven, afhankelijk van welke informatie u nodig hebt.

Programma

9.30 - 10.15       Algemeen plenair gedeelte.
10.30 - 11.30     Planning en financiën: begroting- en activiteitenplan opstellen.
11.45 - 12.45     Benutten kennis en ervaring eerdere jaren.
13:30 - 14:30     Datamanagementplan en ICT : aandacht voor lessons learned.
14:45 - 15:45     Samenwerken en uitdragen: communicatie, netwerk bouwen, samenwerken met anderen en intentieverklaring opstellen.

U kunt zich voor 1 of meerdere sessies opgeven via de groene button.

Over de subsidieregeling

De subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen’ is sinds 4 januari 2021 open voor het indienen van projectvoorstellen. De aanvraagperiode loopt tot en met woensdag 31 maart 2021. In de verdiepingssessies geven wij toelichting op de eisen die in de subsidieregeling zijn opgenomen. Deelnemers krijgen alle ruimte om vragen te stellen.

Thema 2021: Samen beslissen met kwetsbare ouderen

In 2021 ligt de focus van de regeling op projecten die het gebruik van uitkomstinformatie bevorderen bij het Samen beslissen met kwetsbare ouderen over persoonsgerichte zorg. De projecten moeten zich richten op samenwerking tussen de eerste lijn (vereist) en de tweede lijn en/of derdelijns curatieve zorg. Daarbij liggen het initiatief en de regie bij partijen in de eerste lijn. De wensen, behoeften en mogelijkheden van zorgvragers en hun naasten moeten het uitgangspunt vormen bij het Samen beslissen over welke zorg en ondersteuning nodig zijn. Projecten ontwikkelen uitkomstinformatie die behulpzaam is bij dat gesprek. Ook doen de projecten ervaring op met het gebruik van uitkomstinformatie in de praktijk.

Verbeteren toegankelijkheid en kwaliteit van zorg

Tussen 2016 en eind 2019 zijn al meer dan 40 projecten gestart waarbij patiëntenorganisaties en zorgverleners nauw samenwerken bij de ontwikkeling en het gebruik van uitkomstinformatie bij Samen beslissen. Al deze projecten hebben subsidie ontvangen van Zorginstituut Nederland (via de regeling ‘Transparantie’), met als doel actief de ontwikkeling, inzet en het gebruik van uitkomstinformatie bij Samen beslissen te bevorderen. Daarmee verbeteren we samen de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg.

Vragen?

Hebt u vragen over de verdiepingssessies?? Mail die dan alvast naar samenbeslissen2021@zinl.nl.

Inschrijven

U kunt inschrijven via de groene button.