27 november Bijeenkomst Regie op registers voor dure geneesmiddelen - goede zorg, sneller beschikbaar

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Theater Diligentia Den Haag

Lange Voorhout 5
2514 EA Den Haag

Zorginstituut Nederland organiseert op woensdag 27 november 2019 de bijeenkomst ‘Regie op Registers voor dure geneesmiddelen’ met als thema: goede zorg, sneller beschikbaar.

Nut en noodzaak van registratie innovatieve geneesmiddelen

We lichten deze middag toe hoe het Zorginstituut tot een eenduidige wijze van patiëntenregistraties wil komen voor het monitoren van dure en innovatieve geneesmiddelen. Samen met de aanwezigen willen we nadenken over de randvoorwaarden hiervoor. Twee keynote sprekers lichten het nut, de noodzaak en de rolverdeling nader toe:

  • Marcel van Raaij - Directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie, ministerie van VWS.
  • Sjaak Wijma  - voorzitter Raad van Bestuur, Zorginstituut Nederland.

Programma

13.00 - 14.00 uur Ontvangst met lunch
14.00 - 14.10 uur Opening door Dagvoorzitter Ruben Maes
14.10 - 14.30 uur Marcel van Raaij (Directeur Generaal Geneesmiddelen & Medische Technologie bij Ministerie van VWS)
14.30 - 14.50 uur  Sjaak Wijma (Voorzitter Raad van Bestuur bij Zorginstituut Nederland)
14.50 - 15.00 uur Toelichting op project Regie op registers door Linda van Saase (Manager Zorg bij Zorginstituut Nederland)
15.00 - 15.10 uur  Toelichting parallelsessies door dagvoorzitter
15.20 - 16.10 uur Parallelsessies
16.20 - 16.30 uur  Samenvatting & terugkoppeling van de middag
16.30 uur Start netwerkborrel

Inschrijven

Deze bijeenkomst is bestemd voor bestuurders, beleidsmakers, academici en methodologen, (i)-zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en registratiehouders. U bent van harte welkom. Er is beperkt ruimte, dus schrijf nu in via het aanmeldformulier.