11 april Informatiebijeenkomsten Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Zorginstituut Nederland

Er is sinds kort een Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Wat betekent dit Kwaliteitskader voor de sector, de zorgorganisaties en de betrokken partijen? Hoe kan de sector recht doen aan de opdracht om te leren en verder te ontwikkelen? Om hier duidelijkheid over te geven organiseren Zorginstituut Nederland en het programma Waardigheid en trots in april en mei 15 informatiebijeenkomsten.

Informatiebijeenkomsten

Tijdens 15 informatiebijeenkomsten, die plaats zullen vinden door heel Nederland, zullen experts vanuit Zorginstituut Nederland, het ministerie van VWS en andere betrokken partijen informatie geven over de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Er is gelegenheid om in gesprek te gaan over thema’s. Ook zullen zorgverleners en zorgorganisaties aan elkaar laten zien op welke wijze zij met het Kwaliteitskader aan de slag gaan. De meest gestelde vragen over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg worden opgenomen in een Vraag en antwoord-overzicht op deze website.

Voor en van mensen

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt het wettelijk kader voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Nu het Kwaliteitskader is vastgesteld is het veld aan zet, en in het bijzonder zorgverleners en zorgorganisaties.

Inschrijven

  • De eerste bijeenkomst was op dinsdag 4 april 2017 bij het Zorginstituut. 
  • U kunt uw belangstelling kenbaar maken voor één van de andere informatiebijeenkomsten, die verspreid over het hele land zullen plaatsvinden, dus ook bij u in de buurt!

Meer weten