Zorgverzekeringen en buitenland

Bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verzekerd voor zorgkosten via de Wlz en de Zvw. Dit blijft zo tijdens vakanties in het buitenland. Bij wonen, werken of studeren in het buitenland bepaalt de persoonlijke situatie of iemand in Nederland verzekerd blijft voor ziektekosten.

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland

Als u emigreert naar het buitenland, vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Heeft u nog wel een wettelijk pensioen of een uitkering uit Nederland? Dan kunt u misschien aanspraak maken op medische zorg in uw nieuwe woonland. Maar dan moet zich eerst aanmelden bij Zorginstituut Nederland.


Met pensioen of uitkering wonen in een verdragsland

Woont u met een Nederlands pensioen of Nederlandse uitkering in een verdragsland? Dan kunt u aanspraak maken op medische zorg in dat land. U moet zich hiervoor bij het Zorginstituut aanmelden. U betaalt dan aan Nederland een bijdrage voor die zorg.


Werken in Nederland, wonen in het buitenland

In Nederland werken, betekent dat u verplicht bent in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Uw gezinsleden kunnen géén zorgverzekering in Nederland afsluiten. Zij kunnen soms wel meeverzekerd worden.


Wonen in Nederland, gezin in het buitenland

Als u in Nederland woont en werkt, bent u verplicht om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Uw gezinsleden die in het buitenland wonen, kunnen géén zorgverzekering in Nederland afsluiten. Zij kunnen soms wel meeverzekerd worden, ook al woont u in Nederland.


Financiële informatie verdragsgerechtigden

Als verdragsgerechtigde heeft u met het Zorginstituut te maken. U betaalt aan ons een verdragsbijdrage voor u en eventueel uw gezinsleden. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.


Rekenhulp verdragsbijdrage

Gaat u aan ons een verdragsbijdrage betalen? Of misschien betaalt u die al? Op deze pagina vindt u onze rekenhulp. Met die rekenhulp kunt u berekenen wat u ongeveer voor dit jaar moet betalen.


Werken of studeren in het buitenland

U gaat in het buitenland werken of studeren. U kunt uw zorgverzekering in Nederland alleen aanhouden als u in Nederland verzekerd blijft voor de Wlz. De SVB beoordeelt dat. Voor uw gezinsleden kunnen andere regels gelden dan voor u.


Een EHIC van het Zorginstituut

Verdragsgerechtigden die recht hebben op zorg voor rekening van Nederland, kunnen bij ons een EHIC aanvragen. Met de EHIC heeft u recht op noodzakelijk medische zorg in een EU-/EER-land en Zwitserland.


Formulieren

Als u met ons wilt of moet corresponderen, kunt u in een aantal gevallen gebruik maken van speciaal daarvoor ontwikkelde formulieren.


Aanvullende informatie

In de internationale situaties rond zorgverzekeringen spelen onderstaande facetten een belangrijke rol.