Publicaties

2.477 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Flash Glucose Monitoring (FGM) voor mensen met diabetes met intensieve insulinebehandeling

Het Zorginstituut heeft vastgesteld dat Flash glucose monitoring (FGM), een hulpmiddel voor mensen met diabetes, vergoed moet ...

Video | 12-12-2020

Meerjarenagenda Kwaliteit

De Meerjarenagenda is de agenda met de te ontwikkelen kwaliteitsproducten en bijbehorende deadlines. Op de Meerjarenagenda staat ...

Publicatie | 27-02-2020

Format Budgetimpactanalyse

Publicatie | 27-02-2020

GVS-advies Brimonidine Stulln 2mg/ml oogdruppels voor verlaging van verhoogde intra-oculaire druk (IOD) bij patiënten met openkamerhoekglaucoom of oculaire hypertensie

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om Brimonidine Stulln op te nemen op bijlage 1B van het GVS. Op ...

Advies | 24-02-2020

Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is in februari 2020 door het Zorginstituut vastgesteld en opgenomen in het Register. Het ...

Publicatie | 19-02-2020

Handboek informatie Zorgverzekeringswet 2020

Zorgverzekeraars moeten in het kader van de Zorgverzekeringwet periodiek gegevens aanleveren bij het Zorginstituut. Het gaat dan ...

Publicatie | 18-02-2020

Pakketadvies emicizumab (Hemlibra®) als routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten met ernstige hemofilie A zonder remmers

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om emicizumab (Hemlibra®) als routineprofylaxe van bloedingen bij ...

Advies | 17-02-2020

Pakketadvies voretigene neparvovec (Luxturna®) bij de behandeling van visusverlies door erfelijke retinale dystrofie met bi-allelische RPE65-mutaties

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om de gentherapie voretigene neparvovec (Luxturna®) bij de behandeling ...

Advies | 17-02-2020

Resultaten 1e tussenevaluatie van het gebruik van Trimbow® en Trelegy Ellipta® bij COPD

In 2017 en in 2018 heeft het Zorginstituut de GVS-adviezen over Trimbow® en Trelegy Ellipta® uitgebracht. Het Zorginstituut volgt ...

Rapport | 17-02-2020

Mandaatbesluit Zorginstituut Nederland 2020

Dit mandaatbesluit 2020 geeft de bevoegdhedenstructuur weer van Zorginstituut Nederland. Het mandaatbesluit is door de Raad van ...

Besluit | 10-02-2020