Campagnefilm terugblik De zorg van morgen

In deze video ziet u een terugblik van de campagne 'De zorg van morgen' van mei 2022. Met de campagne ‘De zorg van morgen’ is het gesprek aangezwengeld over de toekomst van de zorg.  Lees meer over de zorg van morgen.

Hoeveel willen we in 2040 voor de zorg betalen?

Die vraag staat centraal in een nieuwe campagne van het Zorginstituut.

Met de campagne ‘De zorg van morgen’ is het gesprek aangezwengeld over de toekomst van de zorg.

De zorg in 2040.

Wat zie je dan?

Tekorten aan alles.

Er is een tekort aan zorgverleners.

In een indringende hoofdfilm laten we een afschrikwekkend toekomstbeeld zien.

En in prikkelende testimonials, komen zorgverleners, bestuurders, patiënten en zelfs minister van VWS Ernst Kuipers aan het woord.

Het kan echt veel beter.

We nodigen heel Nederland uit om op social media mee te praten over de zorg van morgen.

En dat is gelukt.

Er volgt enorme aandacht via tv, radio, print, online en social.

Ondersteund door persoonlijke Linkedin posts uit de zorgsector zelf.

Het piept en kraakt.

Om die reden start Zorginstituut Nederland met de campagne ‘De zorg van morgen’.

Als we niets doen, gaat in 2040 een derde van het inkomen van de gemiddelde Nederlander op aan zorg.

Meer dan 10 miljoen mensen komen zo met de campagne in aanraking.

En die mensen reageren massaal.

Zowel vanuit de zorgsector als daarbuiten komen tienduizenden inhoudelijke reacties over hoe de zorg beter kan.

Hiermee is de dialoog echt goed op gang gebracht.

Ook worden er volop plannen gemaakt die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van onze gezondheidszorg.

Daarmee is het gelukt om de toekomst van de zorg zowel bij het publiek als bij de politiek, op de kaart te zetten en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de zorg van morgen.

We kunnen dit nog repareren, maar alleen als we nu keuzes maken.