Informatievideo aanvragen subsidie Veelbelovende zorg

In deze video van het Zorginstituut Nederland wordt uitleg gegeven over het aanvragen en beoordelen van een subsidieaanvraag Veelbelovende zorg.

UPTEMPO BEAT

BEELDTEKST: Hoe doe ik een subsidieaanvraag Veelbelovende zorg?

VROUW: Wilt u subsidie aanvragen bij de subsidieregeling Veelbelovende zorg? Dan zijn er een aantal fases die u doorloopt voordat u een subsidie krijgt. We leggen u uit hoe een aanvraag in z'n werk gaat.

Voordat u een subsidie kunt aanvragen, dient u eerst een projectidee in. Dit is een korte beschrijving van een interventie-indicatiecombinatie die u wilt onderzoeken. U beschrijft dat de interventie veilig is en de werkzaamheid aannemelijk. Bovendien beschrijft u de relevantie van de behandeling en de onderzoeksopzet. Nog een tip: betrek zo snel mogelijk relevante experts zoals een methodoloog, een HTA-expert en onderzoekers met ervaring met grootschalig onderzoek.

Let op dat uw projectidee voldoet aan de criteria. Het kan bijvoorbeeld niet gaan om zorg die al vergoed wordt uit het basispakket van de zorgverzekering. Voldoet uw projectidee aan alle criteria? Dien dan op tijd uw volledig projectidee in via Mijn ZonMw.

BEELDTEKST: Advies over projectidee.

VROUW: De adviescommissie Veelbelovende zorg adviseert over het wel of niet verder uitwerken van een subsidieaanvraag. Bij een positief advies krijgt u aandachtspunten mee. Bijvoorbeeld over een onderzoeksdesign. Na het advies heeft u ongeveer twee maanden de tijd om een volledige subsidieaanvraag te schrijven. Werk hierbij het onderzoeksvoorstel uit, schrijf een systematische review en stel een begroting op. En vergeet de relevante steunbetuigingen niet.

BEELDTEKST: Aanvraag indienen.

VROUW: Uw subsidieaanvraag wordt als eerste voorgelegd aan een aantal externe referenten. En na ongeveer vijf weken krijgt u commentaar. Binnen twee weken geeft u hierop weer een schriftelijke reactie.

BEELDTEKST: Beoordeling.

VROUW: Uiteindelijk wordt de aanvraag beoordeeld op alle criteria. De adviescommissie kijkt naar de aanvraag, de referentenrapporten en uw reactie daarop. Binnen zes maanden na indiening van uw aanvraag besluit het Zorginstituut of de subsidie wordt verleend.

Meer weten? Lees dan alles over de regeling, het tijdspad en de criteria op onze website. En tot slot nog een laatste tip. Neem in een vroeg stadium contact op met het team van Veelbelovende zorg.

BEELDTEKST: Alle informatie vindt u terug op www.zorginstituutnederland.nl/veelbelovendezorg. Logo ZonMw en Zorginstituut Nederland.