Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over nivolumab (Opdivo®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over nivolumab (Opdivo®). Nivolumab kan worden toegepast bij de behandeling van tumoren met deficient mismatch repair (dMMR) of microsatelliet instabiliteit (MSI). Het gaat om een off-label toepassing van nivolumab. Dit onderwerp is besproken in de WAR-vergadering van 16 mei 2022.