Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over avelumab (Bavencio®) in combinatie met axitinib (Inlyta®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over het geneesmiddel avelumab (Bavencio®) in combinatie met axitinib bij de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd niercelcarcinoom. Dit onderwerp is besproken in de vergaderingen van 20 januari 2020 en 23 maart 2020.