Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over dabrafenib in combinatie met trametinib (Tafinlar® en Mekinist®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over de combinatiebehandeling dabrafenib/trametinib (Tafinlar®/Mekinist®) bij de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met stadium III melanoom. Dit onderwerp is 2 keer besproken in de WAR. Dit was in de vergadering van 25 maart 2019 en en 27 mei 2019.