Zinnige Zorg - Verslag voortgangsbijeenkomst implementatie PAV

Op 11 februari 2019 vond de voortgangsbijeenkomst plaats over de implementatie van de verbeterpunten in het zorgtraject voor mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en in het bijzonder claudicatio intermittens ('etalagebenen'). De partijen zijn aan de slag gegaan met het doorvoeren van de verbeteringen die zijn beschreven in het verbetersignalement. Het Zorginstituut monitort de voortgang.