Verslag eerste bijeenkomst Zinnige Zorg - Infectieziekten 22 november 2018

In de screeningsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor infectieziekten welke onderwerpen kansen bieden om de zorg te verbeteren. De eerste bijeenkomst hiervoor vond plaats op 22 november 2018. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. Alle aanwezigen hebben hierop kunnen reageren.

Resultaten bijeenkomst

Het Zorginstituut presenteerde een lijst van 5 mogelijke onderwerpen, gebaseerd op data-analyse van DBC-gegevens en gesprekken met betrokken partijen. Op de bijeenkomst hebben de aanwezigen gezamenlijk vastgesteld dat deze onderwerpen geschikt zijn voor verder verkennend onderzoek. Het betreft:

  1. humaan immunodeficiƫntie virus (hiv);
  2. onderste luchtweginfecties / pneumonie;
  3. urineweginfecties;
  4. endocarditis;
  5. sepsis.