Zinnige Zorg - implementatie verbeterpunten Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) - verslag voortgangsbijeenkomst 14 mei 2018

Verslag van de tweede voortgangsbijeenkomst over de implementatie van de verbeterpunten in het zorgtraject voor mensen met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en in het bijzonder Claudicatio Intermittens ('etalagebenen'). De partijen zijn aan de slag gegaan met het doorvoeren van de verbeteringen die zijn beschreven in het verbetersignalement. Het Zorginstituut monitort de voortgang.