Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over pakketadvies Cladribine (Mavenclad®) bij zeer actieve relapsing (remitting) multiple sclerose (R(R)MS)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over pakketadvies Cladribine (Mavenclad®)  om relapsen bij zeer actieve relapsing (remitting) multiple sclerose (R(R)MS) te voorkomen en ziekteprogressie te vertragen. Dit onderwerp is besproken in de vergadering van 18 december 2017.