Verslag: 'Invitational Werkconferentie: Toekomstscenario’s voor het meten en gebruiken van patiëntervaringen'

In bijgaande publicatie staat een verslag van de Invitational Werkconferentie: Toekomstscenario’s voor het meten en gebruiken van patiëntervaringen'

Het conceptrapport “Toekomstscenario’s voor het meten en gebruiken van patiëntervaringen” vormde de input voor de bijeenkomst. Dit conceptrapport bevat een analyse van ontwikkelingen in heden en verleden die relevant zijn voor het meten en gebruiken van patiëntervaringen. Het doel van de bijeenkomst was om te bepalen of de analyse van het rapport klopt en compleet is (verifiëren), welke aspecten het meest van belang zijn voor toekomstscenario’s (prioriteren), en waar mogelijk al te kijken naar hoe die toekomst eruit kan zien (exploreren).