Agenda en vergaderstukken Adviescommissie Pakket (ACP) 15 januari 2021

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking op voorgenomen rapporten en signalementen waarin het Zorginstituut de minister van VWS adviseert over voorgenomen beleid rondom het basispakket of over ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van dat pakket.

De eerstvolgende openbare vergadering van de ACP is op vrijdag 15 januari 2021 van 11.30 tot 12.45 uur. Vanwege de coronamaatregelen vindt deze vergadering niet fysiek, maar online plaats. De vergadering is openbaar, maar u moet zich wel van tevoren aanmelden.

Vergadering bijwonen

Wilt u de vergadering bijwonen? U kunt zich hiervoor per e-mail aanmelden bij de secretaris van de ACP: acp@zinl.nl. U ontvangt dan een link om de vergadering bij te wonen.

Schriftelijke reacties kunnen tot uiterlijk 8 dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Een verzoek om mondelinge inspraak kan tot uiterlijk 4 dagen voor de vergadering worden ingediend. De voorzitter van de ACP beslist over deze verzoeken.