Agenda en vergaderstukken Adviescommissie Pakket (ACP) 23 oktober 2020

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen hebben betrekking op voorgenomen rapporten en signalementen waarin het Zorginstituut de minister van VWS adviseert over voorgenomen beleid rondom het basispakket of over ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van dat pakket.

De eerstvolgende vergadering van de ACP is op vrijdag 23 oktober 2020 van 11.30 tot 13.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen vindt deze vergadering niet fysiek plaats, maar via teleconferentie. De vergadering is openbaar, maar u moet zich wel van tevoren aanmelden (zie hieronder).

Vergadering bijwonen

Wilt u de vergadering bijwonen? U kunt zich hiervoor per e-mail aanmelden bij de secretaris van de ACP: acp@zinl.nl. U ontvangt dan een link om de vergadering bij te wonen.

Schriftelijke reacties kunnen tot uiterlijk 8 dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Een verzoek om mondelinge inspraak kan tot uiterlijk 4 dagen voor de vergadering worden ingediend. De voorzitter van de ACP beslist over deze verzoeken.