Agenda en vergaderstukken Adviescommissie Pakket (ACP) 26 juni 2020

Op vrijdag 26 juni 2020 is er ingelaste openbare vergadering van de Advies Commissie Pakket (ACP). Tijdens deze vergadering wordt er maar 1 agendapunt besproken, namelijk: het conceptadvies 'Revalidatie en nazorg (‘herstelzorg’) na Covid-19’.

De vergadering is van 11.30 tot 12.30 uur. Vanwege de coronamaatregelen zal deze niet fysiek plaatsvinden, maar online. De vergadering is openbaar, maar u moet zich wel van tevoren aanmelden (zie hieronder).

Vergadering bijwonen

Wilt u de vergadering bijwonen? U kunt zich daarvoor per e-mail aanmelden bij de secretaris van de ACP: acp@zinl.nl. U ontvangt dan een link om de vergadering bij te wonen.