Standpunt reconstructieve behandelingen na vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Zorginstituut Nederland concludeert dat reconstructieve behandelingen na vrouwelijke genitale verminking (VGV, vrouwenbesnijdenis) zoals ook omschreven in de ‘Leidraad Medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV)’ bij vrouwen met bepaalde lichamelijke klachten voldoen aan de 'stand van de wetenschap en praktijk'. Deze reconstructieve behandelingen na VGV worden bij de genoemde indicaties vergoed uit het basispakket. Reconstructieve behandelingen om alleen de vorm (het uiterlijk) te verbeteren, kunnen niet uit het basispakket worden vergoed.

Hersteloperaties bij vrouwen met bepaalde lichamelijke klachten vergoed uit basispakket

De ‘Leidraad Medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV)’ is opgesteld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Deze leidraad noemt 3 mogelijke hersteloperaties (reconstructieve behandelingen) om lichamelijke klachten te verhelpen die het gevolg zijn van vrouwenbesnijdenis (vrouwelijke genitale verminking, VGV). Deze operaties zijn:

  • De-infibulatie, een kleine chirurgische ingreep om de bij de besnijdenis (deels) afgesloten toegang tot de schede te openen. Dit is een ingreep die de kans vermindert op bijvoorbeeld een keizersnede, een perineumscheur of pijn bij geslachtsgemeenschap.  
  • Chirurgische behandelingen van lokale afwijkingen aan de vulva als gevolg van de besnijdenis (bijvoorbeeld littekenweefsel of cyste). Deze kunnen nodig zijn bij (pijn)klachten.
  • Clitorisreconstructie. Dit kan de seksuele functie verbeteren bij vrouwen met ernstige VGV en somatische seksuele klachten.

Conclusie Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft op verzoek van de minister van VWS beoordeeld of deze operaties effectief zijn. De conclusie van het Zorginstituut is, dat genoemde operaties bij bepaalde lichamelijke klachten na VGV in aanmerking komen voor vergoeding uit het basispakket.

Hersteloperaties bij vrouwen zonder lichamelijke klachten niet vergoed uit het basispakket

Hersteloperaties om alleen de vorm (het uiterlijk) te verbeteren bij besneden vrouwen zonder lichamelijke klachten, kunnen niet uit het basispakket worden vergoed. In de Zorgverzekeringswet is bepaald, dat plastisch-chirurgische correctie van een verminking alleen onder de basisverzekering valt, als die verminking het gevolg is van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting. Een verminking door een besnijdenis die is uitgevoerd om een religieuze of culturele reden, valt niet onder deze omschrijving. Als de nu nog ontbrekende medisch-wetenschappelijke kennis om deze operaties veilig en met goed resultaat te kunnen doen voldoende gevorderd is, zou kunnen worden overwogen deze regelgeving aan te passen.