Standpunt holmium–166 radioembolisatie (QuiremSpheres®) bij inoperabele levertumoren

Op basis van de beschikbare gegevens uit wetenschappelijk onderzoek concludeert het Zorginstituut dat holmium–166 radioembolisatie  (QuiremSpheres®) beschouwd kan worden als effectieve behandeling van leverdominante, niet–resectabele colorectale levermetastasen in de salvage setting. Holmium–166 radioembolisatie voldoet bij deze indicatie aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en valt daarmee onder de vergoeding uit het basispakket.

Bij inoperabel hepatocellulair carcinoom is de behandeling niet bewezen effectief

Er is onvoldoende onderbouwing uit onderzoek om te kunnen concluderen dat holmium–166 radioembolisatie een effectieve behandeling is bij inoperabel hepatocellulair carcinoom in de salvage setting. Bij deze indicatie voldoet de interventie daarom niet aan ‘de stand van de
wetenschap en valt niet onder de vergoeding uit het basispakket.