Standpunt Intra-arteriële behandeling (IAT) van het acute herseninfarct

Het Zorginstituut heeft beoordeeld dat intra-arteriële trombectomie (IAT), gelet op de resultaten, voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Daarmee is IAT in beginsel een te verzekeren prestatie. De interventie is echter hoogcomplex en stelt hoge eisen aan de organisatie van zorg.

Een overgangssituatie tot een organisatorische inbedding

Het Zorginstituut vindt daarom dat er een overgangssituatie gerealiseerd moet worden waarbij de IAT-behandeling in principe alleen in MR CLEAN participerende centra uitgevoerd mag worden. Tijdens deze overgangssituatie moeten de partijen komen tot een tripartiet vastgesteld kwaliteitsdocument, waarin naast een medisch-inhoudelijke beschrijving van de zorg, inclusief indicatiecriteria, ook de organisatorische inbedding van IAT binnen de CVA-keten staat beschreven.

Kwaliteitsstandaard

De partijen zijn na het uitkomen van het standpunt aan de slag gegaan met het maken van een kwaliteitsstandaard. De kwaliteitsstandaard 'Acuut Herseninfarct' is op 10 juli 2017 opgenomen in het openbare Register.