Autologe vettransplantatie bij partiële defecten van de borst

Het Zorginstituut concludeert dat behandeling met Autologe vettransplantatie (AFT), ofwel lipofilling, van partiële defecten van de borst door verworven en aangeboren afwijkingen als effectief kan worden beschouwd en dat de behandeling voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.

Partiële defecten

AFT is een operatietechniek waarbij vetcellen door middel van liposuctie worden geoogst en vervolgens worden geïnjecteerd in gebieden van dezelfde persoon waar een tekort is aan weke delen. Met deze techniek kunnen vorm-, symmetrie- en volumedefecten worden behandeld. Eén van de toepassingsgebieden is partiële defecten van de borst, d.w.z. defecten die niet groter zijn dan één kwadrant van de borst.