Standpunt vroege intensieve neurorevalidatie (VIN) voor volwassenen (2016) - herbeoordeling

In dit standpunt beoordeelt Zorginstituut Nederland of vroege intensieve neurorevalidatie (VIN) bij volwassenen (die ouder zijn dan 25 jaar) met niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand (na coma) effectief is. Ons oordeel is dat VIN niet effectief is (niet voldoet aan het criterium van de stand van de wetenschap en praktijk). Daardoor kan de behandeling niet uit het basispakket worden vergoed.

Aanleiding voor herbeoordeling

Dit standpunt is een herbeoordeling van een eerder standpunt over VIN uit 2009. Ook toen concludeerde het Zorginstituut dat deze behandeling onvoldoende bewezen effectief was voor volwassenen die ouder zijn dan 25 jaar. Voor kinderen en jongeren tot en met 25 jaar had het CVZ (de voorganger van het Zorginstituut) in 2006 al geoordeeld dat VIN wél voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

De aanleiding om opnieuw naar de beschikbare literatuur over VIN voor volwassenen te kijken, waren Kamervragen die in 2014 werden gesteld over:

  • hoe de comazorg in Nederland op dat moment was geregeld;
  • of er richtlijnen waren; en
  • waarom er verschil was tussen de vergoeding vanuit de basisverzekering voor de behandeling van patiënten onder en boven de 25 jaar.

Vervolgstappen

Sinds 2016 hebben partijen diverse acties ingezet om te komen tot een keten van goede zorg voor deze patiëntengroep. Eind 2018 heeft het Zorginstituut, op verzoek van partijen, een verduidelijking gegeven van bovenstaand standpunt: Verduidelijking van het standpunt uit 2016 over Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN).