Standpunt minimaal invasieve chirurgische techniek bij hallux valgus

Het Zorginstituut (voorheen CVZ) heeft beoordeeld of een specifieke behandeling ter correctie van hallux valgus (vergroeiing van de grote teen) effectief is. Met andere woorden of de behandeling voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk'. Het gaat om een combinatiebehandeling van een proximale phalanx osteotomie (middels de Akin procedure) met exostectomie en weke delen behandeling (middels de Silver procedure), welke wordt uitgevoerd via een minimaal invasieve operatietechniek (minimally invasive surgery).
Op basis van de beschikbare literatuur is de conclusie dat onvoldoende is aangetoond dat genoemde specifieke operatie ter correctie van hallux valgus voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk'. Daarom wordt de behandeling niet vergoed uit het basispakket.

Update 9 oktober 2017 herbeoordeling minimaal invasieve chirurgische techniek bij hallux valgus

Naar aanleiding van een SKGZ-geschil over vergoeding van de behandeling, heeft het Zorginstituut opnieuw een literatuuronderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze ingreep. Er zijn bij dat onderzoek geen nieuwe studies naar boven gekomen. Het Zorginstituut ziet dan ook geen aanleiding om het standpunt uit 2011 te herzien. Minimaal invasieve chirurgische techniek bij hallux valgus voldoet niet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk' en wordt daarom niet vergoed uit het basispakket.