Beoordeling DBC ‘Agressieve cytoreductie in combinatie met HIPEC bij een uitsluitend peritoneaal gemetastaseerd colorectaal carcinoom’